Ubezpieczenie OC agencji pośrednictwa pracy

Uzupełnij formularz aby obliczyć składkę

Osoba do kontaktuW codziennej działalności agencji pośrednictwa pracy występuje wiele ryzyk, które mogą skutecznie utrudnić jej prowadzenie, a ewentualne roszczenia od poszkodowanych stanowią spore zagrożenie dla stabilności budżetu. Dzieje się tak zarówno wtedy, gdy uszkodzone bądź zniszczone zostanie mienie klientów agencji, jak i gdy sami pracownicy ucierpią z powodu uszczerbku na zdrowiu.

Ochrona mienia klientów agencji – pracodawców-użytkowników

Przepisy prawa mówią jasno, że za szkody wyrządzone przez pracownika tymczasowego odpowiedzialność ponosi agencja. Musi ona naprawić szkody, które dotknęły pracodawcę-użytkownika (klienta agencji). Proponowane przez nas ubezpieczenia pomogą Państwu ochronić się przed tego typu roszczeniami – po zgłoszeniu ich do towarzystwa zostaną one pokryte w ramach polisy. Co prawda agencja może dochodzić od pracownika zwrotu pieniędzy, jednak w praktyce często jest to trudne – taką płatność trzeba rozliczać na raty lub w ogóle nie da się jej wyegzekwować na przykład ze względu na niski stan posiadania pracownika. Korzystając z ubezpieczenia będą Państwo pewni, że ciężar ten weźmie na siebie towarzystwo.

Ubezpieczenie w razie uszczerbku na zdrowiu pracownika

Ze względu na to, że pracodawcą dla pracowników agencji nie jest jej klient (pracodawca-użytkownik), ale sama agencja, to na niej ciąży odpowiedzialność za ewentualne szkody na osobie, w których ucierpią pracownicy. Świadczą o tym obowiązujące przepisy oraz wyroki sądów, m.in. wyrok Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim z dn. 4 czerwca 2013 roku (sygnt. akt VPa 20/12). Z powyższych przyczyn warto zadbać nie tylko o objęcie ochroną ubezpieczeniową mienia pracodawcy-użytkownika, ale również zdrowia i życia własnych pracowników. Dobrana przez nas polisa spowoduje, że ewentualne roszczenia nią objęte, nie będą obciążeniem dla Państwa budżetu.

Co jeszcze warto wiedzieć na temat ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej agencji pośrednictwa pracy?

Oferta działających na rynku towarzystw ubezpieczeniowych jest dość szeroka, dlatego warto skorzystać z pomocy multiagencji. Będzie to o wiele szybsze niż samodzielne czytanie wzorów umów i pozyskiwanie ofert osobno od każdego z ubezpieczycieli. Co więcej, gwarantujemy też sprawną obsługę po zawarciu umowy – na życzenie klienta przypomnimy o nadchodzącym terminie wpłaty kolejnej raty składki czy odezwiemy się by porównać różne oferty przed wznowieniem dotychczasowej polisy.

ZADZWOŃ

503 300 908